20
آگوست

خرابکاری دیگری به نام مینیمالیسم!

خرابکاری دیگری به نام مینیمالیسم!


با حضور مسئولین و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین و استاندارد ترین لوگوهای دولتی کشور، به این پرنده‌ی نا متوازن تغییر پیدا کرد …
این ضایعه‌ی بصری با هدف مدرن کردن لوگوی قبلی این شرکت انجام شده است!

نقد و مقایسه‌ی لوگوی قبلی و فعلی به زودی در لوگوویو