16
آگوست

دانیل کارل ماتز طراح لوگو

دانیل کارل ماتز طراح لوگو

دانیل کارل ماتز طراح لوگوی است که تبحر خاصی در کار با حروف و کلمات دارد و لوگوها و تایپوگرافی‌های زیبا و جذابی خلق می‌کند.
کارل در طراحی لوگو با انتقال معنی و یا تغییر در حروف به خلق لوگوهای زیبا می پردازد و این را تمرینی می داند که دانشجویان گرافیست و کسانی که طراحی لوگو انجام می دهند به طور مدام باید انجامش بدهند.