12
آگوست

روند طراحی لوگو چگونه است

روند طراحی لوگو چگونه است

  • دلیل نیاز به لوگو را برای خود مشخص کنید

هر کسب و کاری برای به یاد مادن در ذهن مشتری نیاز به یک نشان و یا لوگو دارد. این نشان شماست که ذهن مشتری می ماند در پروفایل خود در معرض دید قرار می دهید و بسیاری موارد دیگر و در کل شما را با لوگو شما می شناسند، بنابراین نیاز به آن یک ضرورت اساسی است.

  • برنامه ریزی قبل از اجرا :

هویت مورد نظر را مشخص کنید

قبل از طراحی بایستی به طراح لوگو خود تفهیم نماید که هویت کاری شما چیست؟ چرا قصد راه اندازی این کسب و کار را دارید ؟تفاوت شما با دیگران؟ و بسیاری موارد دیگر

رقبا را بررسی کنید

یکی از اساسی ترین کارها قبل از طراحی لوگو بررسی تنام نشانه ها و لوگو های رقبا هستند تا با این کار بتوانیم سریعتر به نتیجه برسیم

نمونه ها را ببینید

دیدن نمونه باعث ایجاد طوفان فکری مناسبی جهت ایجاد لوگو می شود

  • شروع طراحی:

سبک طراحی را مشخص کنید

با توجه به مطالب بالا ببینید قصد طراحی لوگوی مدرن دارید یا سنتی؟ با توجه به نیازتا آن را انجام دهید

نوع فونت و نشانه را انتخاب کنید

  • ارزیابی لوگو

از طراحان لوگو نظر بخواهید

لوگو رو در معرض نقد دیگران قرار دهید