26
آگوست

رونمایی لوگوی کرمانشاه ۲۰۲۰

رونمایی لوگوی کرمانشاه 2020

روزنامه باختر کرمانشاه از رونمایی لوگوی ! کرمانشاه 2020 گفته است. به گفته مسئول این طرح تعدادی از افراد هنرمند و گرافیست کرمانشاه طی یک دوره سه ما به این طرح رسیده اند.

که البته کاش هیچ وقت نمی رسیدند.