23
آگوست

ری‌ دیزاین و ری‌ برندینگ را از اندروید یاد بگیریم

ری‌ دیزاین و ری‌ برندینگ را از اندروید یاد بگیریم.

مینیمالیسم در هویت بصری تعریف درست تری پیدا خواهد کرد اگر دلیل و منطق درستی داشته باشد. وگرنه هر طرحی با خلوت کردن مینمال است!

در ری دیزاین اندروید به وضوح می توان مشاهده کرد که این تغییرات چه زیبایی به کار افزوده اند.

این کار را با ری برندینگ باشگاه تراکتور سازی مقایسه کنید و نظرات خود را در همین پست ارسال کنید.