11
آگوست

چگونه یک طراح لوگو حرفه ای شویم

چگونه یک طراح لوگو حرفه ای شویم

نیاز به حرفه ای شدن برای هر شخصی یک آرزو است امابرای حرفه ای شدن نیاز به طی مراحل مختلف تمرین و زمان است.

برای تبدیل شدن به یک طراح لوگو حرفه ای و شخصی که طراحی لوگو حرفه ای انجام دهد نیز راه هایی است که برخی در ادامه آمده است

1- هر لوگوی را که میبینید پیش خود تجزیه و تحلیل کنید نوع فونت، تصویر، سایز، رنگ، ارتباط با موضوع، هدف و …. این ابتدایی ترین مرحله در تبدیل شدن به یک طراح حرفه ای لوگو است.

2 مرحله بعد با ایراداتی که از لوگوی افراد دیگر گرفته اید برای همون موضوع یک لوگو طراحی کنید این کار بسیار مفید است.

3- در مرحله سوم سعی کنید برای موضوعات مختلف لوگو طراحی کنید برای انتخاب موضوع هم به موضعات سخت فکر کنید و نه هر آنچه که در ذهن خود دارید.

4- طراحی های خود را در معرض نقد دیگران قراردهید تا نکات اشتباه خود را پیدا کنید در این مرحله بهتر است به افرادی روجوع شود که طراحی لوگو حرفه ای انجام می دهند.

5-این مراحل را ادامه دهید تا به یک حرفه ای تبدیل شودید.

6- در نهایت لوگو های خود را برای فروش در سایت ما قراردهید و به فروش برسانید.