• تلفن:  47 57 739 0912
  • ایمیل: qdarabi@gmail.com
  • ساعات کاری: 20:00-08:00

طراحی لوگو حیات طیبه

طراحی لوگو حیات طیبه

طراحی لوگو حیات طیبه که یک استارتاپ اقتصادی و  به سفارش بسیج مهندسین می باشد.

طراح لوگو با دو حرف ح و ط در این طراحی لوگو و ترکیب دو حرف و قراردادن آن در داخل نمادی از سکه، موضوع فعالیت اقتصادی را نیز به مخاطب نشان مد دهد.

اشتراک گذاری: