رونمایی از لوگو جدید باشگاه تراکتور
13
آگوست

رونمایی از لوگو جدید باشگاه تراکتور

رونمایی از لوگو جدید باشگاه تراکتور. در این رونمایی طراح لوگو حرف Tرا به صورت یک دایره در انتها مشخص کرده. اما شکل تراکتور حرفه ای و مناسب نشده...

ادامه مطلب